24/1/17

Συνάντηση Προέδρου Ε.Κ.Πάτρας και Εργαζομένων με τη Διοίκηση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ-ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ»Η Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, κα Σταυρούλα Παναγοπούλου Νικολάου παρευρέθηκε στη συνάντηση των Εργαζομένων με τη Διοίκηση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ-ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ» στις 20/01/2017.

 Η Πρόεδρος δήλωσε ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας συμπαρατάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων και κατέθεσε έγγραφη παρέμβαση προς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ-ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ»:

«Μετά από πρόσκλησή Σας, πραγματοποιήσατε στις 13 Ιανουαρίου 2017 συνάντηση, καλώντας το σύνολο των εργαζομένων στο Ίδρυμα, με θέμα την ενημέρωσή τους για τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος. Κατά την πραγματοποιηθείσα συνάντηση, στην οποία συμμετείχε το σύνολο των εργαζομένων,  τους ανακοινώσατε ότι, επειδή κινδυνεύει η βιωσιμότητα της λειτουργίας του Ιδρύματος και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, αποφασίζοντας ομόφωνα ως Διοικούσα Επιτροπή κρίνατε αναγκαία  τη λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν προς το σκοπό αυτό. Χωρίς την πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζει το ίδρυμα, καταλήξατε στην μονομερή απόφαση ενός και μόνο αποκλειστικά μέτρου για την καταπολέμηση των υφιστάμενων προβλημάτων, κρίνοντας ομόφωνα ως Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, ότι η βιωσιμότητά του θα εξαρτηθεί αποκλειστικά και μόνο από την μείωση του μισθολογικού κόστους αυτού κατά ποσοστό 25%, με την ενιαία περικοπή της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Ιδρύματος κατά ποσοστό 25%. 
Ως Διοίκηση του Ιδρύματος προβάλλετε ως στόχο της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος τη μείωση αποκλειστικά του μισθολογικού κόστους, χωρίς προηγουμένως να προβεί σε επιμέρους επεξεργασία και μελέτη όλων εκείνων των ζητημάτων που αφορούν και επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος, και που πραγματικά ο «εντοπισμός» όλων αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει και να καταδείξει όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του ταμειακού ελλείμματος που παρατηρείται σήμερα.
Κι ενώ κύριο μέλημα της Διοικούσας Επιτροπής θα ήταν ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα και να προταθούν λύσεις/ενέργειες αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος με σκοπό την αύξηση του ταμειακού διαθεσίμου, όπως είχε πράξει και στο παρελθόν για τη χρήση του έτους 2015 όμως από προβληματικό προγραμματισμό δεν το μελέτησε μεθοδικά, εντούτοις η Διοίκηση περιορίσθηκε στην πρόταξη του δυσμενέστερου μέτρου αντιμετώπισης που μόνο σε αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει.
Αυτή η επιλογή της Διοίκησης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, καθώς, αν και έχει στα χέρια της από το έτος 2015 προτεινόμενο Σχέδιο με ενέργειες αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος για την εν γένει αύξηση των εσόδων του, δεν έχει δρομολογήσει καμία απολύτως δραστική ενέργεια προς τον σκοπό αυτό. Αντιθέτως, προβαίνει στη δυσχερέστερη και και αποδεδειγμένα πιο αναποτελεσματική λύση της βελτίωσης του ταμειακού διαθεσίμου με την ενιαία περικοπή της μισθοδοσίας των εργαζομένων κατά ποσοστό 25%.
Ως Διοίκηση, κατ’ εσφαλμένη εκτίμησή Σας, προβήκατε μονομερώς στην ανακοίνωση μίας κοινώς αποδεδειγμένα  καταστροφικής και αδιέξοδης λύσης.  Είναι γεγονός, ότι μία τέτοια ενέργεια μείωσης του μισθού θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και θα οδηγήσει σε σοβαρούς τριγμούς στην ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος, θέτοντας παράλληλα σε άμεσο κίνδυνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των εργαζομένων.        
Με πρόσχημα την βιωσιμότητα του Ιδρύματος ανακοινώσατε στους εργαζομένους, που καθημερινά δίνουν άνισο αγώνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και των ελλείψεων που έχει η λειτουργία του Ιδρύματος και που υφίστανται από την «απουσία» και την εγκατάλειψη του Κράτους και των φορέων του, την απόφαση της μείωσης του μισθού τους σε ποσοστό 25% εκάστου εργαζομένου. Μείωση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει σήμερα ο εργαζόμενος, ο οποίος παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπος με όλα τα δυσβάσταχτα μέτρα και επιβαρύνσεις που του έχει επιβάλει το Κράτος.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία πρόχειρη, εύκολη και καθόλου μελετημένη απόφαση με δυσβάσταχτες εκφάνσεις και αποτελέσματα, καθώς δεν συνοδεύεται από καμία μελέτη, που να θέτει έστω χρονικά όρια εφαρμογής τη, να λαμβάνει υπόψιν τυχόν αποχωρήσεις των εργαζομένων, ακόμη και με τη μορφή της συνταξιοδότησης, αλλά και γενικότερα χωρία καμία απολύτως δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους για την αποτελεσματικότητα της προβλεπόμενης ρύθμισης.
Η μείωση του μισθού κατά ποσοστό 25% εκάστου εργαζομένου στο Ίδρυμα δεν υπαγορεύεται από την ανάγκη βιωσιμότητας του Ιδρύματος, αλλά αποσκοπεί στην εύκολη λύση αντιμετώπισης πρόσκαιρων προβλημάτων λειτουργίας του Ιδρύματος, που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης και τα οποία δεν «καλύπτονται» από την Κρατική Πρόνοια  οδηγώντας για άλλη μία φορά τους εργαζομένους θύματα αυτής της κατάστασης. Πρόκειται για το έσχετο και το πιο καταστροφικό μέτρο εις βάρος των εργαζομένων και εν τέλει της βιωσιμότητας του Ιδρύματος. Είναι γεγονός ότι η Διοίκηση δεν έχει προβεί στη λήψη άλλων μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος, και σε καμία περίπτωση δεν έχει εξαντλήσει όλα εκείνα τα περιθώρια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ίδρυμα με τη λήψη ευμενέστερων μέτρων που δεν «αγγίζουν» τους μισθούς των εργαζομένων, οι οποίοι δίνουν καθημερινό αγώνα για την εύρυθμη λειτουργία και του σκοπού του Ιδρύματος.
Για τους εργαζομένους είναι ξεκάθαρο μία τέτοια απόφαση είναι δυσχερής εις βάρος μόνο αυτών και είναι βέβαιο ότι μία τέτοια απόφαση θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων (μισθούς, επιδόματα, ωράρια κ.α.) που έχουν ήδη οι εργαζόμενοι, που οφείλονται στους αγώνες τους και στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) που έχουν κατακτήσει. Και μία τέτοια απόφαση δε θα διαφέρει σε τίποτα ως προς τα αποτελέσματα που θα επιφέρει με όλες τις οδυνηρές επιπτώσεις στους εργαζόμενους που έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν με αντίστοιχες διαδικασίες.
Τέλος, με βάση και ανάλογες εμπειρίες δεν μπορούν να αποκλειστούν οδυνηρότερα σενάρια, όπως μια παταγώδης αποτυχία του όλου εγχειρήματος της πρότασης μείωσης της μισθοδοσίας, που θα κοστίσει πολύ ακριβά πρώτα απ’ όλα στους εργαζόμενους και βέβαια στο Ίδρυμα και εν τέλει την βιωσιμότητά του. Ακόμη, είναι πιθανή η χειροτέρευση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και του κοινωνικού σκοπού του Ιδρύματος με αρνητικό αντίκτυπο στην Κοινωνία.
Για όλους αυτούς του λόγους
η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Φιλανθρωπικού  Σωματείου με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για μείωση μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους όπως κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει σε ανάλογες περιπτώσεις και στο παρελθόν. Το Σωματείο μας καταδικάζει κάθε απόπειρα της Διοίκησης για μείωση του μισθού των εργαζομένων στο Ίδρυμα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν λύσεις για τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος με ενέργειες που άρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος και άλλες που αφορούν τη γενικότερη διαχείριση αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή η ενιαία περικοπή της μισθοδοσίας των εργαζομένων, ακόμη και σε μικρότερο ποσοστό του προτεινόμενου 25%, καθώς μία τέτοια επιλογή είναι μεν η έσχατη, αλλά ταυτόχρονα δε, είναι και η επαχθέστερη και αναμφίβολα θα οδηγήσει σε χείριστα αποτελέσματα. 
Πιστεύουμε ότι σωστότερος οικονομικός σχεδιασμός και προγραμματισμός θα μετατοπίσει τη λύση του προβλήματος σε άλλες βάσεις και όχι στις πλάτες και στις οικογένειες των εργαζομένων. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πατρών έχει προτάσεις να Σας υποβάλλει και είναι στη διάθεσή Σας.
Θα δεχτούμε τις αγαθές προθέσεις Σας και το σεβασμό που δηλώνετε ότι δείχνετε στους εργαζομένους και στις συνθήκες εργασίας τους».
Τελειώνοντας η Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας τόνισε ότι «όλοι επιζητούμε έναν έγκυρο προγραμματισμό εις βάθος χρόνου, ο οποίος και θα οδηγήσει στην βιωσιμότητα του Ιδρύματος που έχει προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει τα μέγιστα στην Κοινωνία».

Η Πρόεδρος του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας, κα Αναστασία Ταβουλάρη τελειώνοντας την ομιλία της η Πρόεδρος του Ε.Κ.Πάτρας είπε ότι θα καταθέσει εγγράφως προς το Ε.Κ.Πάτρας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να ανοίξει ένας παραγωγικός διάλογος με τους εργαζόμενους.
Το Ε.Κ.Πάτρας περιμένει τις προτάσεις….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια θα ελέγχονται, πριν από τη δημοσίευσή τους, για κακόβουλες και υβριστικές φράσεις, από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή της ιστοσελίδας. Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην δημοσιευθεί σχόλιό σας το οποίο θα κριθεί οτι περιέχει κακόβουλο ή υβριστικό περιεχόμενο.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.