7/3/18

«Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας»Δελτίο Τύπου

Η 8 Μάρτη κάθε έτους «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» είναι εξόχως πολιτικής σημασίας Ήμερα, αφού έχει τις ρίζες της στον αγώνα των Γυναικών, στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ όπου ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου, μαζί με την άρση των περιορισμών που επιβάλλονταν στις σπουδές, στην εργασία και το γάμο τους.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει Αγωνιστικό Χαιρετισμό σε όλες τις Εργαζόμενες, Άνεργες, Συνταξιούχες, Μετανάστριες.